Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů Matěj Měrtl, se sídlem U Statku 26, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 05504031, fyzická osoba zapsaná v živostenském rejstříku klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Matěj Měrtl zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Vyfocením ve fotokoutku Fotící bedýnka při konání akce v konkrétní čas, vyjadřuji svůj souhlas s publikováním fotografií na webových stránkách www.fotcibedynka.cz a na sociální síti www.facebook.com a to minimálně po dobu 5 let od vyfotografování ve fotokoutku Fotící bedýnka.

Beru na vědomí, že mám právo kdykoliv souhlas se zveřejněním fotografií odvolat zasláním požadavku o smazání na e-mail jsem@foticibedynka.cz.